Dyrektor Kontraktu (budownictwo kubaturowe)

Forma grzecznościowa
*
Dane personalne
*
*
*
*
Data urodzenia
*
Doświadczenie zawodowe
*
*
Języki
*
*
Prawo jazdy
Plik CV
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Oczekiwania finansowe (brutto)
*
Dostępność zatrudnienia (okres wypowiedzenia)
Preferowane miejsce pracy
*Administratorem danych osobowych jest Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą przy ul. Opolskiej 110, 31-323 w Krakowie (tel. 12 664 80 00, contact@mota-engil-ce.eu).

 

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj. zgoda wyrażona przez kandydata. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale bez niej aplikacje nie będą rozpatrywane. Podanie danych w zakresie art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest wymagane, a podanie dodatkowych danych dobrowolne. Dane będą przetwarzane na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli kandydat wyrazi na to dodatkową zgodę. Dodatkowa zgoda jest dobrowolna, jej brak nie wypływa na możliwość udziału w bieżącej rekrutacji. Kandydat każdą zgodę może odwołać w dowolnym momencie, ma też prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Żądania odwołania zgody lub realizacji swoich praw oraz w inne kwestie dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres iod@mota-engil-ce.eu. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną zarchiwizowane w celach dowodowych przez okres 1 roku, a następnie usunięte. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przyszłe rekrutacje, dane będą przetwarzane przez rok od momentu udzielenia zgody lub do czasu jej odwołania – po tym okresie również zostaną zarchiwizowane w celach dowodowych przez okres 1 roku, a następnie usunięte.

 

Dane są powierzane do przetwarzania spółce obsługującej rekrutacje - Mota-Engil Central Europe Business Support Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opolskiej 110, 31-323 w Krakowie oraz dostawcy platformy rekrutacyjnej - elevato sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Batorego 3/6, 43-300 w Bielsku-Białej). W przypadku zgody na przyszłe rekrutacje odbiorcami danych będą niniejsze spółki Grupy Mota-Engil w Polsce: Mota-Engil Central Europe S.A (KRS: 0000012902, NIP: 6750001573), Mota-Engil Central Europe Business Support Center Sp. z o.o. (KRS: 0000352302 , NIP: 6793032416), Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o. (KRS: 0000237848, NIP: 5130088527) – wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające siedzibę przy ul. Opolskiej 110, 31-323 w Krakowie.