Formularz aplikacyjny

Forma grzecznościowa
*
Dane personalne (imię, nazwisko, email, telefon komórkowy)
*
*
*
*
Doświadczenie zawodowe
*
*
Profil
*
*Aby zaznaczyć więcej odpowiedzi, przytrzymaj klawisz CTRL.
Języki
*
*
Mobilność
*
Prawo jazdy
Plik CV
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Oczekiwania finansowe BRUTTO
*
Preferowane miejsce pracy
*

Administratorami danych osobowych są spółki Grupy Mota-Engil w Polsce: Mota-Engil Central Europe S.A (KRS: 0000012902, NIP: 6750001573), Mota-Engil Central Europe Business Support Center Sp. z o.o. (KRS: 0000352302, NIP: 6793032416), Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o. (KRS: 0000237848, NIP: 5130088527) – wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające siedzibę przy ul. Opolskiej 110, 31-323 w Krakowie (tel. 12 664 80 00, contact@mota-engil-ce.eu). 

 

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj. zgoda wyrażona przez kandydata. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć udział w rekrutacjach prowadzonych przez spółki Grupy Mota-Engil w Polsce. Podanie danych w zakresie art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest wymagane, a podanie dodatkowych danych dobrowolne. Dane będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji. Kandydat może odwołać zgodę w dowolnym momencie, ma też prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Żądania odwołania zgody lub realizacji swoich praw oraz w inne kwestie dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres iod@mota-engil-ce.eu. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną zarchiwizowane w celach dowodowych przez okres 1 roku, a następnie usunięte. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przyszłe rekrutacje, dane będą przetwarzane przez rok od momentu udzielenia zgody lub do czasu jej odwołania – po tym okresie również zostaną zarchiwizowane w celach dowodowych przez okres 1 roku, a następnie usunięte. Dane są powierzane do przetwarzania dostawcy platformy rekrutacyjnej - elevato sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Batorego 3/6, 43-300 w Bielsku-Białej.