Formularz aplikacyjny

Dane personalne (imię, nazwisko, email, telefon komórkowy)
*
*
*
Doświadczenie zawodowe
*
*
Mobilność
*
*


Plik CV
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Oczekiwania finansowe BRUTTO
*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są spółki z Grupy Mota-Engil w Polsce: Mota-Engil Central Europe S.A. (KRS: 0000012902, NIP: 6750001573) lub Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o. (KRS: 0000237848, NIP: 5130088527), obie z siedzibą przy ul. Opolskiej 110, 31-323 Kraków (tel. 12 664 80 00, contact@mota-engil-ce.eu), w zależności od tego, do którego z ww. podmiotów kieruje Pani/Pan korespondencję.

Mota-Engil Central Europe S.A. powołała Inspektora Ochrony Danych, e mail: iod@mota-engil-ce.eu

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast w przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych (poza wskazanymi w art. 221 § 1 Kodeksu pracy) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), celem natomiast udział w procesie rekrutacyjnym.

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, ma też Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Żądania cofnięcia zgody lub realizacji swoich praw oraz inne kwestie dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres: iod@mota-engil-ce.eu.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną usunięte lub do czasu cofnięcia zgody (w przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych poza wymienionymi w art. 221 § 1 Kodeksu pracy).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody na przyszłe rekrutacje, dane będą przetwarzane przez rok od momentu udzielenia zgody lub do czasu jej cofnięcia – po tym okresie zostaną usunięte.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być spółki z grupy Mota-Engil, o ile uczestniczą one w administracyjnej/księgowej/finansowej/informatycznej obsłudze procesu rekrutacji, dostawcy rozwiązań IT oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji, w tym również dostawcy platformy rekrutacyjnej - elevato sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Batorego 3/6, 43-300 w Bielsku-Białej.